דיור מוגן הדפסה

coupzak1_webכשאנו רוצים לעבור לדיור מוגן אנחנו, ברוב המקרים, כבר בגמלאות מספר שנים. מצבינו הכלכלי ידוע ואנו יודעים, בממוצע, מה ההכנסות וההוצאות שלנו.

הסכומים הדרושים למעבר לדיור מוגן גבוהים ולא תמיד יש דרך חזרה. עלינו לזכור כי בחלק מהמקרים סכום הפיקדון מושג על ידי מכירת הדירה, שעבודה במשכנתא הפוכה וכדומה.

הפיקדון הוא רק תחילת הדרך. עלינו לזכור שבדיור המוגן יש הוצאות קבועות (המשתנות ממקום למקום) כגון שכר דירה חודשי, חשמל, אוכל (שלפעמים מוכתב ללא אפשרות ביטול) ודומיו. כמו כן יש הוצאות משתנות כגון טיולים, טיפול רפואי נוסף, השגחה רפואית וכדומה.

 

הייעוץ נועד, במקרים אלו, עבור ההורה אבל היישום בחלק גדול מן המקרים יתבצע על ידי הילדים ולכן יש לשתפם בחלק/כל תהליך הייעוץ (כל הילדים, לא רק הילד שמבצע).

שיתוף הילדים יביא להבנה של האופציות הכלכליות, ויעזור במימושם לאחר מכן. כמו כן, יפחית התהליך את הציפייה לעזרה כלכלית במקרים שהמצב לא מאפשר זאת. כמובן שהייעוץ יקח בחשבון את תוחלת החיים הארוכה והסיכון הכלכלי של צורך בעזרה סיעודית.

 

במקום שיש בריאות, יש תקווה ובמקום שיש תקווה יש הכל - פתגם ערבי