טיפול מול רשויות הדפסה

כשאנו מדברים על רשות, אנו מדברים על ארגון שאינו חברה. מדובר ברשות השידור ורשויות דומות.
bigrock_webכשאנו פונים לרשויות ציבוריות או ממשלתיות אנו חייבים לוודא את מצבינו לפני הפניה. העובדות של הנושא במחלוקת חייבות להיות ברורות לנו בצורה מלאה. העובדות חייבות להיות ברורות בצורה כתובה ולא רק מה אנחנו מבינים. רשויות מתייחסות לעובדות בלבד. רשויות לא יכולות להתייחס להבנה זו או אחרת משיחת טלפון שארעה עם פקיד פניות הציבור של אותה רשות במידה ושיחה זו אינה מתועדת.

 

אם קיבלנו מכתב מרשות ועליו אנחנו רוצים להגיב, או שעיקלו לנו את החשבון או שנשלחה דרישת תשלום שלדעתנו אינה מוצדקת, כדאי לפנות בטלפון לרשות כדי להבין את העובדות.  לא תמיד המכתבים הרשמיים ברורים לאדם הפשוט, ולכן שיחת טלפון יכולה להבהיר את הדרישה. בשיחה זו יתכן שנגלה שיש אי הבנה, שתשלום ששילמנו לא נרשם במחשב וכדומה. או שנבין שתשלום שנדרשנו לשלם לא שולם בגללנו. במקרים כאלו כל מה שנותר לנו לעשות היא לענות לרשות במכתב רשום שיכיל את צילום הפניה שלהם ואת צילום הוכחת התשלום או לשלם את החוב כשאנו מבקשים מנציג השירות הטלפוני למחול לנו על הקנס כי אנו רוצים לשלם אבל ארעה תקלה חד פעמית (בטיעון זה ניתן להשתמש פעם ב-10 שנים כדי שיאמינו לנו).

dlrbills_web

שלבי התנהלות מול רשות - פניה יזומה על ידי רשות:

 • קריאת הדרישה כפי שנשלחה אלינו על ידי הרשות.
 • בדיקת העובדות לפי המסמכים שמצויים בידינו, עד 24 שעות מקבלת הפניה מהרשות.
 • פניה לרשות בטלפון, בדיקת העובדות כפי שמצויות ברישומיהם.
 • בדיקה נוספת, בצורה שקולה, של העובדות שבידינו והשוואתם לנתוני הרשות.
 • במידה ואנו בטוחים בצדקתנו, התקשרות לרשות בטלפון (אם ניתן), גישה למשרדיה (אם הנושא סבוך ודורש פגישה פנים אל פנים) ושליחת מכתב רשום עם כל העובדות והסיכומים (לאחר שיחת הטלפון או הפגישה). יש להדגיש במכתב על מה אנו מסכימים ועל מה איננו מסכימים.
 • לאחר חמישה ימי עבודה יש לוודא שמכתבינו הגיע והטיפול שהחל בטלפון/פגישה מתקדם.
 • לאחר שבועיים/שלושה מומלץ לברר כי הנושא נסגר.


שלבי התנהלות מול רשות - פניה יזומה על ידינו:

 • בדיקת/לימוד העובדות לפי המסמכים שמצויים בידינו.
 • פניה לרשות בטלפון, בדיקת העובדות כפי שמצויות ברישומי הרשות.
 • בדיקה נוספת, בצורה שקולה, של העובדות שבידינו והשוואתם לנתוני הרשות.
 • במידה ואנו בטוחים בצדקתנו, התקשרות לרשות בטלפון (אם ניתן), גישה למשרדיה (אם הנושא סבוך ודורש פגישה פנים אל coinstwr_webפנים) ושליחת מכתב רשום עם כל העובדות והסיכומים (לאחר שיחת הטלפון או הפגישה). יש להדגיש במכתב על מה אנו מסכימים ועל מה איננו מסכימים.
 • לאחר חמישה ימי עבודה יש לוודא שמכתבינו הגיע והטיפול שהחל בטלפון/פגישה מתקדם.
 • לאחר שבועיים/שלושה מומלץ לברר כי הנושא נסגר.


בכל מקרה של רצון לעזרה מיידית בטיפול מול רשויות, לחץ/צי כאן