מושגים במשכנתאות - הלוואה עומדת הדפסה

 

אחוז מימון

אינפלציה

אישור עקרוני

ביטוח חיים

ביטוח נכס

ביטול משכון

ביצוע משכנתא

גרייס

גרירת משכנתא

דו"ח יתרה לסילוק

הכנסה ברוטו

הכנסה נטו

הלוואת זכאות

הלוואת מקום

הלוואה עומדת

הלוואת בלון

הלוואת גישור

הערת אזהרה

הפרשי הצמדה

הצמדה

הצמדה לדולר

הצמדה למדד

חשבון מוגבל

לוח קרן שווה

לוח שפיצר

עמלת פירעון מוקדם

עמלת פתיחת תיק

ריבית נומינאלית

ריבית אפקטיבית

ריבית דריבית

ריבית פיגורים

שמאי

תעודת זכאות

הלוואה עומדת או משכנתא עומדת היא הלוואה שבה מוסכם שלא משלמים בשוטף אף תשלום. לא משלמים את הקרן ולא הצמדה ו/או ריבית.

חלק מההלוואות העומדות יהפכו למענק (כמו הלוואת מקום או דומה) לאחר שהלווה עמד בקריטריונים הרשומים בתנאי ההלוואה.

הלוואה עומדת גם משמשת כשלא מכרנו עדיין את הדירה הישנה שלנו (מסיבות שונות) ואיננו רוצים שההחזר החודשי יקשה על חיי המשפחה. כך, התשלומים על החלק הזה במשכנתא נידחים ליום בו נמכור את הבית שלנו ונחזיר את המשכנתא + ריבית + הצמדה כמוסכם מראש בזמן לקיחת המשכנתא.


 

 

MLBGsign

 

mash_index mash_maslul mash_new mash_renew