מושגים במשכנתאות - הכנסות ברוטו הדפסה

 

אחוז מימון

אינפלציה

אישור עקרוני

ביטוח חיים

ביטוח נכס

ביטול משכון

ביצוע משכנתא

גרייס

גרירת משכנתא

דו"ח יתרה לסילוק

הכנסה ברוטו

הכנסה נטו

הלוואת זכאות

הלוואת מקום

הלוואה עומדת

הלוואת בלון

הלוואת גישור

הערת אזהרה

הפרשי הצמדה

הצמדה

הצמדה לדולר

הצמדה למדד

חשבון מוגבל

לוח קרן שווה

לוח שפיצר

עמלת פירעון מוקדם

עמלת פתיחת תיק

ריבית נומינאלית

ריבית אפקטיבית

ריבית דריבית

ריבית פיגורים

שמאי

תעודת זכאות

הכנסה ברוטו היא ההכנסה הכוללת שלנו לפני שמורידים ניכויי רשות וחובה. את ההכנסה ברוטו מחשבים לצורך הורדות כגון מס הכנסה, ביטוח לאומי פנסיה וכדומה. בחלק מהמקרים נתייחס רק להכנסות הקבוועת (ברוטו) ולא נשתמש בהכנסות המשתנות שאינן קבועות כל חודש. ההכנסות המשתנות ישמשו להקטנת המשכנתא בטווח הארוך.


 


 

 

MLBGsign

 

mash_index mash_maslul mash_new mash_renew