מושגים במשכנתאות - ביטול מישכון הדפסה

 

אחוז מימון

אינפלציה

אישור עקרוני

ביטוח חיים

ביטוח נכס

ביטול משכון

ביצוע משכנתא

גרייס

גרירת משכנתא

דו"ח יתרה לסילוק

הכנסה ברוטו

הכנסה נטו

הלוואת זכאות

הלוואת מקום

הלוואה עומדת

הלוואת בלון

הלוואת גישור

הערת אזהרה

הפרשי הצמדה

הצמדה

הצמדה לדולר

הצמדה למדד

חשבון מוגבל

לוח קרן שווה

לוח שפיצר

עמלת פירעון מוקדם

עמלת פתיחת תיק

ריבית נומינאלית

ריבית אפקטיבית

ריבית דריבית

ריבית פיגורים

שמאי

תעודת זכאות

כנגד המשכנתא שקיבלנו מהבנק, הבנק ממשכן את הנכס. הבנק רושם בטאבו (לישכת רישום מקרקעין) הערת אזהרה לטובת הבנק כדי שאי אפשר יהיה לסחור בנכס ללא החזרת המשכנתא במלואה לבנק.

לאחר החזרה מלאה של המשכנתא, הבנק מבטל את המישכון ובעלי הנכס הם המחליטים היחידים אם למכור את הנכס (ללא בקשת רשות מהבנק). ללא מישכון הדירה שווה יותר, קל יותר למכור אותה מכיוון שלא מעורבים בעיסקה גורמים (הבנק שנתן את המשכנתא) האמורים לקבל כסף ממכירת הנכס.

 

 


 

 

MLBGsign

 

mash_index mash_maslul mash_new mash_renew