מושגים במשכנתאות - ביטוח חיים הדפסה

 

אחוז מימון

אינפלציה

אישור עקרוני

ביטוח חיים

ביטוח נכס

ביטול משכון

ביצוע משכנתא

גרייס

גרירת משכנתא

דו"ח יתרה לסילוק

הכנסה ברוטו

הכנסה נטו

הלוואת זכאות

הלוואת מקום

הלוואה עומדת

הלוואת בלון

הלוואת גישור

הערת אזהרה

הפרשי הצמדה

הצמדה

הצמדה לדולר

הצמדה למדד

חשבון מוגבל

לוח קרן שווה

לוח שפיצר

עמלת פירעון מוקדם

עמלת פתיחת תיק

ריבית נומינאלית

ריבית אפקטיבית

ריבית דריבית

ריבית פיגורים

שמאי

תעודת זכאות

ביטוח חיים הינו ביטוח שהבנק מחייב את הלווה (או הלווים) לעשות בעת מתן משכנתא. הביטוח מוודא שבמידה ואחד מהלווים נפטר, חברת הביטוח משלמת את יתרת המשכנתא והשארים פטורים מתשלומים נוספים. במקרה אסון כזה, השארים לא צריכים להתמודד עם התשלום החודשי של המשכנתא והנכס נשאר ברשותם.

יש לשים לב שסכום הביטוח גבוה מסכום המשכנתא הבלתי מסולקת (בגלל שאנחנו מעדכנים את הסכום אחת לשנה) ולכן שארית הכסף משולמת לשארי הנפטר ואין חברת הביטוח "מרוויחה" מזה שהייה ביטוח יתר.

עלות הביטוח נמוכה לצעירים בריאים וללא החרגות רפואיות ומגיעה עד מאות שקלים למבוגרים, חולים, מעשנים וכדומה.

 

 


 

 

MLBGsign

 

mash_index  mash_maslul  mash_new  mash_renew